Diskussionskurs i engelska

C.C. Communications Diskussionskurs i engelska är tänkt för alla som vill lära sig att skapa goda relationer med kunder och kollegor. Under kursen behandlas uttryck och diskussionsmetoder som hjälper dig att framgångsrikt klara av small talk på engelska i olika situationer.

Under kursen kan bl.a. följande teman behandlas:

  • Att inleda diskussion och small talk
  • Välkomna gäster och garantera deras trivsel
  • Att bekanta sig med varandra
  • Situationer på restaurang
  • Att upprätthålla goda relationer
  • Att bygga upp nätverk

Under kursen behandlas också interkulturell kommunikation och sociala färdigheter. En person som är duktig på kommunikation kommer bra överens med sina kollegor, är en god lyssnare, förstår givna anvisningar och får fram sitt budskap på ett effektivt sätt. Personen kan kommunicera på ett ändamålsenligt sätt, en förmåga som är oumbärlig vid såväl konfliktlösning som vid försäljning av företagets produkter.

Small talk är avslappnad diskussion som antingen ”bryter isen” eller fyller en genant tystnad. Färdigheter inom small talk är uppskattat och ett fungerande small talk kan vara mycket viktigare än korrekta kunskaper i grammatik. Med hjälp av small talk inleds bekantskap och diskussioner före viktiga möten eller andra tillfällen. Ingenstans är small talk så viktigt som i arbetslivet och speciellt i sociala situationer där arbete och nöje förenas.

Utöver ovan nämnda teman förbereder läraren också annat kursmaterial så som disukssionsämnen, kommunikationsövningar och andra övningar enligt studerandenas behov, språknivå och intresseområden.

Utvecklande av kommunikationsfärdigheter är värdefullt och användbart i livets alla delområden, i allt från arbetslivet till sociala situationer och allt där emellan. Det är aldrig för sent att förbättra sina egna kommunikationsfärdigheter.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!