Bokföring på engelska

Vår kurs Bokföring på engelska är riktad till sakkunniga som behöver kunna diskutera bokföring och ekonomi med kollegor och kunder. Kursen är utformad för att möta studerandenas specialbehov och baserar sig på det senaste undervisningsmaterialet samt studerandenas egna arbetsdokument. Kursen behandlar vokabulär, nyckelord och användbara uttryck som återkommer inom både intern och extern bokföring. Huvudfokus ligger på situationer tagna ur studerandenas verkliga arbetsliv.

Målet med kursen är att lära studerandena använda relevant vokabulär, nyckelord och uttryck samt förbättra studerandenas allmäna språkkunskaper i engelska. Kunskaper i grammatik, muntliga färdigheter, förståelse och skriftliga färdigheter övas upp med hjälp av dialoger, texter ur verkliga arbetssituationer, tabeller och diagram samt övningsuppgifter i grammatik. Under lektionerna ligger huvudfokus på aktivering av muntliga färdigheter och studerandena uppmuntras till att kommunicera på engelska.

Kursen kan behandla följande ämnen:

  • Bokslut
  • Beskattning och skatteplanering
  • Relationen mellan revisor och kund
  • Budgetering
  • Principer för bokföring
  • Balansräkningar
  • Ekonomistyrning
  • Revision

Våra lärare är erfarna sakkännare med engelska som modersmål. Eftersom kursinnehållet baserar sig på specialterminologi bör studerandena ha tillräckliga baskunskaper i engelska. Vid behov kan vi utföra ett nivåtest innan kursen börjar. Undervisningen kan organiseras antingen individuellt eller i grupp, och kursens schema utformas flexibelt enligt studerandenas önskemål.

Om du är yrkesverksam inom bokföringsbranschen och arbetar i en krävande internationell miljö är kursen Bokföring på engelska något för dig.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!