Engelska för jordbruksbranschen II

Kursen Engelska för jordbruksbranschen II är riktad till personer som arbetar inom jordbruksnäringen eller som jordbrukare, och som har en engelska på medelnivå till avancerad nivå. Fokus ligger på att bygga upp ordförrådet samt förbättra presentationsfärdigheter, hörförståelse och skriftliga färdigheter.

Kursen behandlar en mäng ämnen som till exempel:

 • Jordbruksnäringen - definition och ursprung
 • matsäkerhet, självförsörjning och markanvändning
 • markens kvalitet
 • gruderna i ekologiskt jordbruk
 • marknadsföring av jordbruksprodukter
 • produkter och strategi
 • landsbygdsnäring och ekonomisk förvaltning
 • EU:s jordbrukspolitik
 • strategier inom jordbruksnärinen på 2010-talet
 • inverkan av miljöfrågor
 • god jordbruksnäring: företagets prestanda – SWOT-analys

Genomgången av ordförråd innefattar följande områden:

 • etablerade uttryck och fraser inom jordbruk
 • ord och fraser relaterade till miljöfrågor
 • standardiserade engelska ord med specialbetydelse inom jordbruksnäring och jordbruk

Kursens andra områden innefattar övningar i att skriva rapporter, aktivt deltagande i seminarier och konferenser samt hörförståelse. Under lektionerna används diskussionsövningar för att uppmuntra studerandena att aktivera sina muntliga färdigheter. Vid behov kan vi utföra ett nivåtest innan kursen börjar. Undervisningen kan organiseras antingen individuellt eller i grupp, och kursens schema utformas flexibelt enligt ert arbetsschema, era behov och er budget.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!