Engelska för jordbruksbranschen

Som så många andra branscher blir också jordbruksnäringen allt mer internationell. Engelska för jordbruksbranschen är en specialkurs utformad att möta språkliga behov hos proffessionella inom jordbruksbranschen som vill förbättra sin arbetsengelska. Kursen erbjuder dig möjlighet att förbättra dina färdigheter i engelska inom alla områden och ger dig beredskap att göra affärer med samarbetspartners från alla håll i världen.

Exempel på ämnen som behandlas under kursen:

  • djur: utfodring, uppfödning, beteende och hälsa
  • djurhållning: nötboskap, svin, fjäderfä, får, hästar, biodling och mejeribranschen
  • odling: frön, plantans tillväxt, skörd, odlingssystem, skördeproblem, vård av marken
  • klimat och väder: växtperioder
  • jordbrukspolitik: prissättning, internationell handel, framtida marknader
  • hållbart jordbruk
  • teknologiska framsteg
  • ekologiskt jordbruk

Kursen belandlar over 400 ord och uttryck, och innefattar övning av läs- och hörförståelse samt skriftliga och muntliga fördigheter. Målet är att förbättra dina färdigheter i engelska inom alla dessa områden och att förbereda dig för kommunikation på ett internationellt plan.

Kursmaterialet är indelat i tre nivåer och eftersom innehållet baserar sig på specialterminologi bör studerandena ha tillräckliga baskunskaper i engelska. Vi skräddarsyr undervisningen enligt studerandenas behov, språknivå och schema. Vid behov kan vi utföra ett nivåtest innan kursen börjar.

Förbered dig för arbete i en internationell jordbruksmiljö!

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!