Engelska för bilindustrin

Engelska för bilindustrin är en specialkurs riktad åt dig som behöver terminologi och uttryck ur bilindustrin, vare sig du är biltillverkare, leverantör eller har bilar som hobby.

Med hjälp av kursen förbättrar du dina kunskaper i engelska på alla områden (läs- och hörförståelse samt skriftlig och muntlig framställning). Vi fokuserar ändå i huvudsak på de muntliga färdigheterna. Eftersom kursen innehåller specialterminologi från bilbranschen bör deltagarna ha åtminstone baskunskaper i engelska. Vid behov kan vi göra nivåtestning innan kursen börjar. Genom rollspel och andra aktiviteter som uppmuntrar deltagarna att öva upp sina muntliga färdigheter lär de sig att använda engelska också i verkliga situationer i arbetslivet. Kursen skräddarsys enligt studerandenas arbetsuppgifter och de produkter som deras företag säljer.

Kursinnehållet kan behandla följande teman:

  • Lansering av nya modeller och utvidgning av produkturval
  • Design av nya modeller
  • Bilen och miljön
  • Bilens delar
  • Internationella utställningar
  • Skapa och upprätthålla affärskontakter
  • Planera affärsmöten
  • Köp och försäljning av ett fordon: uttrycka åsikter, konsten att övertyga, offerter: ge, acceptera eller avvisa
  • Frågor relaterade till leverans av varor: problemhantering, tillverklingsfel, o.s.v.
  • Trender inom design och bilmarknaden

Engelska för bilindustrin hjälper dig att bygga upp de färdigheter som behövs för att göra affärer på en flytande engelska. Kursinnehållet, språknivån och schemat skräddarsys enligt studenandenas önskemål.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!