Engelska för flygfarten

Specialkursen Engelska för flygfarten är utformad för att möta behovet av språkutbildning hos sakkännare inom flygfarten, så som piloter och flygledare. Under kursen kommer studerandena att utföra simulationsövningar tagna ur det verkliga arbetslivet, som t.ex. begäran om tillstånd, förklaring av ändringar i färdplaner eller hantering av nödsituationer. Med hjälp av övningarna anammar studerandena korrekt vokabulär, uttal, tonläge och betoning som krävs för att framgångsrikt genomföra de givna arbetsuppgifterna. Genom intressanta och verklighetsrelaterade övningar blir språkinlärningen en naturlig process.

Kursen kan behandla följande teman:

  • Kontroll före start: förseningar och problem
  • Markrörelse: begära om tillstånd; förbud; förpliktelser; väderproblem
  • Avgång och start: mötande trafik, varning för fara
  • I luften: operativa situationer, ovanliga händelser
  • Inflygning och kontakt: landning, inflygning och landningsproblem; att uttrycka tid
  • Kommunikation på marken

Utöver dessa teman kan kursen dessutom behandla andra relevanta ämnen som standardterminologi och ICAO:s stardardisering. Våra kurser skräddarsys enligt studerandenas utbildningsbehov, schema och språknivå. Vi kan också genomföra nivåtestning.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!