Engelska för bank- och finansbranschen

Den här kursen är skräddarsydd för att möta behovet av språkutbildning hos personal inom bankbranschen. Med hjälp av utbildningen kan studerandena uppnå den nivå av engelska som krävs i dagens internationella finansvärld. I undervisningen behandlas centrala termer, förkortningar och uttryck från bank- och finansbranschen med hjälp av övningar som är förankrade i det verkliga arbetslivet. Genom att diskutera teman inom ditt eget specialområde sker inlärningen naturligt.

Under kursen kan följande teman behandlas:

  • Banken som verksamhetsmiljö
  • Bankens tjänster, produkter och procedurer
  • Internationella affärer
  • Internationell valutaväxling och valutamarknader
  • Börser och kapitalmarknader
  • Finansiella indikatorer

Utöver dessa teman kan läraren också behandla andra relevanta ämnesområden enligt studerandenas eller deras arbetsgivares önskemål. Andra teman kan till exempel vara något förknippat med allmäna språkfärdigheter, som att hålla föredrag, eller sådant som är relevant för studerandenas arbete. Vi skräddarsyr kursinnehållet utgående från studerandenas specialområden och ansvarsuppgifter, samt ser till att kursen passar studerandenas schema och språknivå.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!