Engelska för kabinpersonal

Engelska för kabinpersonal är en specialkurs utformad uttryckligen för kabinpersonal som behöver engelska i sitt dagliga arbete, och för dem som studerar till flygvärd/flygvärdinna. Under kursens gång övar sig studerandena i att kommunicera klart och tydligt, och även artigt vid svåra situationer. Vår lärare använder sig av simulationsövningar och rollspel via vilka studerandena övar sig i situationer ur det verkliga livet och lär sig möta utmaningar. Samtidigt utvidgar de sin vokabulär och förbättrar sina muntliga färdigheter.

Kursen kan behandla följande teman:

  • Kontroll före start, ansvarsområden och flygplanets funktioner
  • Mottagning av passagerare, ombordstigning och lastning
  • Servering av måltider, försäljning ombord
  • Vård av sjuka passagerare, läkemedel
  • Säkerhet och nödsituationer
  • Förberedelse för landning
  • Arbetsansökningar och karriärrelaterade frågor

Utöver arbetsspecifikt språk kan kursen också behandla andra relevanta områden av det engelska språket, som t.ex. grammatik eller allmänt ordförråd. Vår utbildning kan hjälpa dig eller dina anställda att uppnå den nivå av engelska som krävs för att utföra ert arbete på en internationell nivå. Våra kurser är skräddarsydda för att möta studerandenas utbildningsbehov, schema och språknivå. Vid behov kan vi också genomföra nivåtesning före kursens början.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!