Engelska för byggindustrin

C.C. Communications specialkurs Engelska för byggindustrin är riktad till professionella inom byggindustrin som vill förbättra sina kommunikationsfärdigheter i engelska på arbetsplatsen. Eftersom byggindustrin blir allt mer internationell och mängden utländsk arbetskraft ökar, är det viktigt att ha ett gemensamt språk att tillgå. Under kursen studeras fackterminologi från alla byggindustrins delområden. I kursplanen ingår också en omfattande genomgång av grammatik för att studerandena skall lära sig att använda termer och uttryck på ett flytande sätt.

Kursen kan behandla följande teman:

  • Byggindustrin, handel
  • Byggmaterial: verktyg, tung utrustning, leveransproblem
  • Grundläggande matematiska begepp: egenskaper och mått
  • Processer: utgrävning, grunder, formsättning, golv, stommar, dörrar och fönster, trappor, tak, rekryteringsprocessen, inköpsprocessen
  • På byggarbetsplatsen: underleverantörer, ge och ta emot anvisningar, kommunikation, väderförhållanden
  • Arbetshälsa och arbetarskydd
  • Dokumentation
  • Entreprenörens kontor

Kursens vokabulär innehåller över 400 termer och uttryck, samt grammatik som är viktig för inlärningen av effektiv kommunikation. Kursens tyngdpunkt ligger på förbättrande av kommunikativa färdigheter. Eftersom kursinnehållet baserar sig på specialterminologi bör studerandena ha tillräckliga baskunskaper i engelska. Våra kurser skräddarsys enligt studerandenas utbildningsbehov, schema och språknivå. Vi kan också genomföra nivåtestning.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!