E-postkorrespondens på engelska

I takt med att företag blir allt mer internationella sköts kommunikationen med kollegor och affärspartners ofta på engelska. Affärskorrespondensen sköts mestadels idag per e-post, men dessa meddelanden är ofta otydliga och av låg kvalitet, även om de råkar vara skrivna av en person med en god engelska. Det här kan resultera i beklagliga missförstånd och ge en amatörmässig bild av ert företag. Vi hjälper er att få en säkrare engelska och lär er att skriva proffessionella och övertygande e-postmeddelanden.

Under kursen E-postkorrespondens på engelska lär sig studerandena att använda rätt uttryck, grammatik och standardfraser för e-postkorrespondens på engelska. Kursen passar alla som använder e-post regelbundet i sitt arbete, och den innehåller en ingående genomgång av engelska standarduttryck och -vokabulär som används i e-postmeddelanden. Studerandena kan ta med sig material från det egna företaget, inklusive verkliga e-postmeddelanden, som läraren kan använda för att modifiera kursen så att den passar företagets kommunikationsstil och -kultur.

Under kursen behandlas bland annat följande teman:

  • grunderna i att skriva e-postmeddelanden: struktur, ämnesrad, bilagor
  • Formella och informella e-postmeddelanden: artighetsfraser, förkortningar, diplomati
  • Förfrågningar, be om lov att vidta åtgärder
  • affärskorrespondens: göra beställningar och ingå avtal
  • överenskommelse och bekräftning av arrangemang per e-post
  • Råd och anvisningar för korrekt e-postkorrespondens

Vi skräddarsyr kursen enligt studerandenas utbildningsbehov, schema och språknivå. Vid behov kan vi också genomföra nivåtestning innan kursen börjar.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!