Engelska för ingenjörer

Teknologibranschen blir allt mer internationell vilket ger upphov till hårdare utmaningar, i synnerhet gällande språkkunskaper, för dem som arbetar som ingenjörer. Vår språkutbildning hjälper dig att kommunicera på en flytande och korrekt engelska.

Under vår kurs Engelska för ingenjörer lär du dig att använda ändamålsenlig engelska på din arbetsplats och blir bekant med branschens terminologi och uttryck. Kursen är utformad uttryckligen för personer som arbetar inom teknologibranschens olika områden, för alla från chefer till montörer. Under lektionerna används simulationsövningar i till exempel säkerhetsmöten eller genomgång av projekt, så att studerandena kan öva sig i situationer ur det verkliga arbetslivet. Genom intressanta övningar och diskussioner i de egna specialområdena blir språkinlärningen naturlig och smidig.

Under kursen kan behandlas till exempel följande teman:

  • Teknologi i praktiken: beskrivning av tekniska funktioner och presentation av tekniska fördelar
  • Material: klassifikation och kvalitet
  • Komponenter och montering: utvärdering av tillverkningstekniker
  • Design: diskussion om proportioner och dimensioner
  • Tekniska problem: utvärdering och beskrivning av tillverkningsfel, reparation och underhåll
  • Teknologisk utveckling: komma med idéer och förslag, utvärdering av förbättringar
  • Procedurer och åtgärder: säkerhets- och hälsofrågor, diskussion om standarder och bestämmelser
  • Övervakning och kontroll: diskussion om statistik och utvärdering
  • Teori och praktik: förklaring av orsak och verkan, jämförelse av undersökningsresultat, diskussion om teorier

Vi skräddarsyr kursinnehållet utgående från studerandenas specialområden och ansvarsuppgifter, samt ser till att kursen passar studerandenas schema och språknivå. Vid behov kan vi också genomföra nivåtestning innan kursen börjar.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!