Engelska för fotbollsbranschen

C.C. Communications kurs Engelska för fotbollsbranschen är riktad till personer som behöver kunna kommunicera på engelska med fotbollsspelare, träningsteam, journalister, agenter eller supportrar. Kursen lämpar sig också för studeranden som ämnar göra internationell karriär som spelare, tjänstemän, administratörer eller tränare inom fotbollsbranschen.

Under kursen behandlas följande teman:

  • Arbetsroller: spelare, agenter, scouter, manager, tränare, domare
  • Positioner: försvar, center, anfall, målvakt
Okså följande ordförråd, fraser och färdigheter tas upp:
  • Hälsnings- och presentationsfraser
  • Arrangemang och organisering
  • Ge instruktioner och råd
  • Assistera kollegors
  • Diskutera om rutiners
  • Ge feedback
  • Verbens tidsformer
  • Fotbollsvokabulär

Fotboll är ett internationellt fenomen där spelare och personal ofta flyttar efter jobbet för att fullfölja sin karriär. Precis som inom affärsvärlden eller vetenskapen fungerar engelskan också för proffessionella inom sporten allt oftare som det första kommunikationsspråket. Det är viktigt att kunna kommunicera med medspelare, tränar- och läkarteam samt med pubilken, både på och utanför fotbollsplanen.

Kursen Engelska för fotbollsbranschen behandlar alla språkliga delområden som är viktiga för proffessionella inom fotbollsbranschen. Vi skräddarsyr kursen enligt studerandenas utbildningsbehov, schema och språknivå. Eftersom kursinnehållet baserar sig på specialterminologi bör studerandena ha tillräckliga baskunskaper i engelska. Vid behov kan C.C. Communication också genomföra nivåtestning innan kursen börjar.

Lär dig kommunicera framgångsrikt via världens mest populära sport!

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!