Personaladministration på engelska

I den allt mer internationella företagsvärlden står ledningen inför utmaningen att kommunciera klart och tydligt på engelska med anställda med en mångkulturell bakgrund. För personal som arbetar på HR-avdelningar blir det allt viktigare med goda kunskaper i engelska.

Specialkursen Personaladministration på engelska är riktad både till personer med längre erfarenhet av personaladministration och till sådana som nyligen börjat arbeta inom HR, samt för personer vars arbetsuppgifter endast delvis rör personalfrågor. Vare sig du är chef eller assistent har du nytta av denhär kursen. Vi hjälper dig att uppnå just den nivå av proffessionell engelska som du behöver i ditt arbete.

Personaladministration på engelska behandlar teman från flera delområden inom personaladministration, till exempel:

  • Beskrivning av arbetsuppgifter, personbedömning
  • Rekrytering, permittering, avskedande, uppsägning
  • Beskrivning och specifikation av ansvarsområden
  • Utveckling av HR-arbetet och personalen
  • Avtal och relation med anställda
  • Löner och fömåner

Utöver det ovannämnda kan kursen innehålla en djupare genomgång av arbetsrelaterad vokabulär, arbetssäkerhetsfrågor, fackföreningar eller utvecklingssamtal. Vi skräddarsyr kursen enligt studerandenas utbildningsbehov, schema och språknivå. Vid behov kan C.C. Communication också genomföra nivåtestning innan kursen börjar. Kursens huvudmål är att förbättra deltagarnas expertis inom personaladministration så att de i olika arbetssituationer kan kommunicera på flytande engelska. C.C. Communication hjälper er att uppnå detta mål.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!