Engelska för ICT-branschen

C.C. Communications specialkurs Engelska för ICT-branschen är utformad för personer som arbetar inom informations- och kommunikationsteknik. Kursmaterialet är specialutformat och våra lärare är antingen utbildade ICT-experter eller har flera års erfarenhet av undervisning i branschen. Kursen är i första hand tänkt för ICT-experter, men kan också vara till nytta för andra som arbetar med ICT-relaterade uppgifter.

Under kursen kan bl.a. följande teman behandlas:

  • skriva tekniska rapporter och instruktioner för slutanvändare
  • beskriva processer och metoder för icke sakkunniga personer
  • diskutera tekniska problem: orsaker och lösningar
  • omvandling av fackspråk till allmänspråk
  • kundbetjäning vid teknisk support, arbete i internationella IT-team
    • Utöver specialiserad ICT-vokabulär kan kursen behandla allmän engelska, t.ex. diskussion och small talk, presentationer och framföranden, rapportering och e-postkorrespondens, o.s.v. Vi skräddarsyr kursen så att den möter era mål, er språknivå och ert arbetsschema. Eftersom kursinnehållet baserar sig på specialterminologi bör studerandena ha tillräckliga baskunskaper i engelska. Vid behov kan vi också genomföra nivåtestning. Kursen kan ordnas antingen som individuell undervisning eller gruppundervisning, och lektionerna kan hållas regelbundet antingen en gång i veckan eller som en intensivkurs på några dagar eller en vecka.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!