Engelska för ordningsmakten

Arbetet inom ordningsmakten blir allt mer internationellt, vilket gör att polisen samt tull- och vaktpersonal allt oftare står inför arbetssituationer som kräver goda språkkunskaper. Kursen Engelska för ordningsmakten är specialutformad uttryckligen för dessa nya utmaningar. Låt inte bristande språkkunskaper hindra dig från att utföra ditt arbete framgångsfullt!

Under kursen behandlas användningen av engelska på flera olika delområden av ordningsmaktens arbete. Med hjälp av praktiska övningar relaterade till verkliga arbetssituationer blir inlärningen naturlig och smidig. Kursen skräddarsys så att den motsvarar behoven hos alla enskilda studeranden och grupper.

Bland annat följande teman kan behandlas under kursen:

  • Trafikövervakning: att stoppa ett fordon, förklaring av trafikförseelser och straff
  • Vakthållning: uppmärksamma avvikande beteende, ge varningar och order
  • Förfaranden vid nödsamtal: våld i hemmet och på gatan, beskrivning av skador, beskrivning av angripare, lugna offret, ställa frågor
  • Våld mot egendom: rapportera om inbrott, ge instruktioner, förebyggande av brottslighet, undersökning av brottsplatsen
  • Straffrätt och relaterad volabulär
  • Tullen: droger och alkohol samt lagstiftning gällande dessa, tullkontroll
  • Organiserad brottslighet och internationellt samarbete: telefonsamtal och e-postkorrespondens, be om information och assistans, utveckla samarbetet med utländska kollegor
  • massevenemang, styrning av folkmassor, kontroll av upplopp och kravaller

Vår lärare planerar kursen så att den motsvarar era och er organisations behov och önskemål. C.C. Communication hjälper er att uppnå den språknivå som behövs inom er bransch.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!