Juridisk engelska

Kursen juridisk engelska är riktad till sakkunniga inom juridikbranschen som känner att deras kunskaper i engelska inte räcker till för att kommunicera med engelsktalande kunder. Kursen är utformad så att studerandena bekantar sig med juridisk terminologi och juridiska uttryck på engelska, och övar flytande engelska. Vår lärare skräddarsyr kursen så att undervisningen är så effektiv som möjligt och möter studerandenas behov.

Vår lärare i Helsingforsregionen är examinerad jurist med engelska som modersmål. I andra städer kan vi erbjuda infödda lärare som har erfarenhet av att planera specialiserade kurser för en mängd olika yrkesgrupper och branscher. Vanligtvis har de här lärarna någon sorts av juridisk utbildning eller erfarenhet av att undervisa i juridisk engelska. Vi kan också organisera utbildning i juridisk terminologi på andra språk.

Kursen kan behandla affärsrätt, kontraktsrätt, skatterätt, familjerätt, kriminalrätt eller vara en kombination av de här specialområdena.

Eftersom kursinnehållet baserar sig på specialterminologi bör studerandena ha tillräckliga baskunskaper i engelska. Vid behov kan vi utföra ett nivåtest innan kursen börjar. Undervisningen kan organiseras antingen individuellt eller i grupp, och kursens schema utformas flexibelt enligt studerandenas önskemål.

Om du är en expert inom juridikbranschen och arbetar i en krävande internationell miljö är kursen juridisk engelska något för dig.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!