Engelska för logistikbranschen

C.C. Communications kurs Engelska för logistikbranschen behandlar logistikens specialterminologi och fackspråk. Kursen är utformad för att möta de språkliga behoven hos våra kunder som arbetar inom logistikbranschen.

Under lektionerna övar sig studerandena i färdigheter som de behöver i sitt dagliga arbete och varje kurs skräddarsys så att den passar studerandenas schema och språknivå. Lärarens roll är att aktivera studerandenas muntliga engelska genom praktiska simulations- och diskussionsövningar relaterade till verkliga arbetssituationer. I en stimulerande studiemiljö blir språkinlärningen naturlig och behaglig.

Under kursen kan t.ex. följande teman behandlas:

  • Olika arbeten inom logistiken
  • Lagerhantering och anskaffning
  • Godstyper
  • Förkortningar och akronymer
  • Transportalternativ
  • Planering och organisering av transport
  • Dokumentation
  • Fakturering

Våra lärare är infödda engelsktalande och har flera års erfarenhet av att undervisa vuxna. Vi kan också vid behov erbjuda finsk- eller svensktalande engelsklärare. Med C.C. Communications hjälp lär sig er logistikpersonal att kommunicera effektivt på engelska!

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!