Ledarskap på engelska

Specialkursen Ledarskap på engelska är utformad för företagets ledning eller för praktikanter som ämnar göra internationell karriär inom företagsledning och/eller som vill förbättra sin engelska på sina nuvarande ledarskapspositioner. Under kursen lär sig studerandena viktig vokabulär och användbara uttryck genom praktiska övningar.

Under kursen kan t.ex. följande teman behandlas:

  • Branschspecifik vokabulär, både brittisk engelska och amerikansk engelska
  • Ledarskap inom den privata, offentliga och tredje sektorn
  • Marknadsföring
  • Företagets operativa processer
  • Personalledning
  • Finans
  • Strategi och förändringsledning
  • Innovation och produktutveckling

Kursens allmäna mål är att skapa ledare med en säker och flytande engelska, förbättra deras hörförståelse och vidga deras kunskaper i fackspråk och allmänengelska. Genom simulationsövningar aktiveras studerandenas muntliga färdigheter. Vi anpassar kursen så att den motsvarar skolningsbehoven inom er bransch, ert företag och de enskilda studerandenas arbetsuppgifter. Eftersom kursinnehållet baserar sig på specialterminologi bör studerandena ha tillräckliga baskunskaper i engelska. Vi kan också genomföra nivåtestning innan kursen börjar.Kursen kan arrangeras antingen som individuell udervisning eller för en mindre grupp studeranden. Vi planerar lektionerna och kursschemat så att det passar ert arbetsschema, era skolningsbehov och er budget.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!