Engelska för marinen

C.C. Communications specialkurs Engelska för marinen är riktad till personer som tjänstgör eller ämnar tjänstgöra i marinen. I den här internationella branschen är det viktigt att kunna kommunicera med marinpersonal från hela världen. Skeppare måste kunna använda rätt vokabulär för att undvika missförstånd. Kursinnehållet består av yrkesspecifik vokabulär relaterad till olika arbetssituationer och behandlar specifika ämnesområden som är viktiga inom marinen. Kursen innehåller både yrkesspecifik terminologi och uttryck, samt arbetsrelaterade övningar i läsning, hörförståelse samt i muntliga och skriftliga färdigheter.

Under kursen kan följande teman behandlas:

  • Skepp och fartyg: strukturer, typer, system, karakteristiska drag, organisation
  • Sjömansfärdigheter: märlspik, förtöjning, ankring, bogsering, färdigheter på däck
  • Vapen: missiler och raketer, minor och torpeder, skjutvapen
  • Kommunikation: radiotelefoni och teckensystem
  • Militära tjänstegrader och rang
  • Väder
  • Beredskapstillstånd
Utöver ovan nämnda teman kan också andra ämnen behandlas enligt kursdeltagarnas eller arbetsgivarens önskemål. Utöver arbetsspecifik vokabulär kan även andra områden av engelskan tas upp, så som grammatik, läs- eller hörförståelse eller skriftliga färdigheter. Kursen skräddarsys enligt studerandenas skolningsbehov, språknivå och arbetsschema. Vid behov kan vi genomföra nivåtestning innan kursen börjar.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!