Engelska för medicin och hälsovård

Den här kursen riktar sig till yrkesmänniskor inom medicin och hälsovård som behöver engelska på sin arbetsplats; de som känner att de inte har tillräckliga språkkunskaper för att ta emot patienter på engelska. Med hjälp av den här kursen kan du, dina kollegor eller dina anställda bygga upp de engelskkunskaper som krävs i jobbet. C.C. Communications specialkurs Engelska för medicin och hälsovård är riktad till alla yrkesmänniskor som arbetar inom branschen. Under lektionerna används simulationsövningar så att studerandena kan öva sig i situationer ur det verkliga arbetslivet. Samtidigt utvidgar studerandena sitt ordförråd.

Kursen kan behandla följande teman:

  • Diagnostisering: ställa frågor, undersöka en patient, förklara en diagnos
  • Behandling: medicinsk behandling, fysioterapi, instruering av patienten
  • Undersökning: förklaring och diskussion av undersökning
  • Berätta dåliga nyheter
  • Första hjälpen
  • På sjukhus: ta emot patienter, bedöma symptom och värk, provtagning, psykiatrisk vård, dödsfall.
  • Sjukhus som arbetsplats: samtal med föreståndare, att leda och styra en avdelning o.s.v.

Eftersom kursinnehållet baserar sig på specialterminologi bör studerandena ha tillräckliga baskunskaper i engelska. Vi skräddarsyr undervisningen enligt studerandenas egna behov och önskemål. Utöver medicinsk vokabulär kan kursen behandla andra områden i det engelska språket, så som till exempel grammatik eller presentationsteknik. Med hjälp av vår utbildning kan du eller dina anställda få de kunskaper som behövs för att lyckas i en allt mer globaliserad värld.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!