Engelska som mötesspråk

Inom den allt mer internationella affärsvärlden har engelskan blivit det dominerande mötesspråket både vid traditionella ”ansikte mot ansikte” möten samt vid telefon- och videokonferenser. När deltagarna kan uttrycka sig på en tydlig och flytande engelska blir mötena genast mer givande och produktiva.

Engelska som mötesspråk är en proffessionell kurs som behandlar det språk som behövs för att organisera, leda och delta i möten.

Kursen kan innehålla följande teman:

  • Organisering av möten och överenskommelse om mötesschema per e-post
  • Mötets nivå av formalitet och dess inverkan på språket
  • Presentera sig själv och andra, small talk under möten
  • Presentera ämnen och idéer, hantera avbrytningar
  • Begära om ordet och ge kommentarer, uttrycka åsikter
  • Beslutstagande, omröstning, följa arbetsschemat
  • Avslutning av möte, sammanfattning och behandling av verksamhetsberättelser

Utöver ovan nämnda teman kan kursen också behandla olika argumentations- och föredragningstekniker. Vi skräddarsyr kursen enligt era skolningsbehov och önskemål. Läraren kan också delta i kundföretagets möten och antingen direkt eller i efterhand ge respons gällande det använda språket.

Kursen planeras utgående från studerandenas skolningsbehov, språknivå och arbetsschema. Vid behov kan vi också genomföra nivåtestning innan kursen börjar.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!