Engelska för sjöfartsnäringen

Engelska för sjöfartsnäringen är en specialkurs som fokuserar på allmäna språkkunskaper i engelska samt på IMOs vokabulär för sjöfartspersonal och praktikanter inom sjöfarten. Kontexten är uteslutande maritim och studerandena lär sig just den engelska som de behöver på sin arbetsplats. Under kursen behandlas korrekt användning av SMCPs standardvokabulär, VTS-terminologi, protokoll, GMDSS och allmän sjömansjargong med hjälp av övningar relaterade till verkliga arbetssituationer. Kursen är utformad för att hjälpa studerandena att förbättra sina muntliga språkkunskaper och bli säkrare på sin engelska för att snabbt kunna reagera på vilka utmanande situationer som helst på internationellt vatten. Fokus ligger på förbättring av muntliga färdigheter och på förmågan att kommunicera tydligt och effektivt med rätt uttal och med hjälp av rätt vokabulär.

Under kursen behandlas följande teman:

  • Standard Marine Communication Phrases (SMCP): NATOs fonetiska alfabet, radiotelefoni, siffervärden och angivning av position, standarduttryck, kurs, varningar och rådgivning, roderkommandon, maskinkommandon, vädervarningar, nödsituationer, sjukdomsfall, förbud, kontakt med land.
  • Jargong till sjöss: bestämma position, plats och riktning ombord, vokabulär inom fartygstrafikservice (Vessel Traffic Services, VTS), fartygets beteende, tekniska problem, INTERCOM-signalsystemet, maskinfel, COLREGs terminologi.
  • Allmän maritim vokabulär: fartygsdelar, arbetsuppgifter ombord, ankring och förtöjning, kommandon, geografiska specialdrag, beskrivning av kurs, loggböcker, delar, verktyg och tillvägagångssätt, väderbeskrivning, sjukdomsfall : behandling samt tecken och symptom, språk för regler och förordningar , faror vid navigering, vokabulär på kajområde, rapportering av lastens tillstånd och skick.

Utöver ovannämnda teman behandlas också relevant grammatik som behövs för formulering av klara och koncisa meningar. Kursen skräddarsys så att innehållet passar studerandenas språknivå, skolningsbehov och arbetsschema. Vid behov kan vi också genomföra nivåtestning innan kursen börjar. Eftersom kursinnehållet baserar sig på specialterminologi bör studerandena ha tillräckliga baskunskaper i engelska.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!