Engelska som förhandlingsspråk

I dagens affärsvärld är engelskan det främsta förhandlingsspråket. För att uppnå sina mål i förhandlingar och t.ex. få till stånd en fördelaktig affär är det viktigt att känna till användbar vokabulär och korrekta uttryck. Kännedom om kulturella olikheter är också värdefullt för förhandlaren.

Engelska som förhandlingsspråk är en professionell kurs där studerandena lär sig att förhandla effektivt på engelska.

Kursen kan innehålla följande teman:

  • Förhandlingens olika stadier: förberedning, etablera en god relation, inleda förhandlingarna, diskussion, komma med förslag, förhandla om pris, ingå avtal, ställa och svara på frågor
  • Att ta i beaktande under förhandlingar: kroppspråk, kulturell inverkan och betydelse, diplomatiskt språk, problemlösning
  • Självutvärdering

Under kursens lopp får studerandena öva sig i användning av korrekt vokabulär och uttryck genom att delta i simulationsövningar förankrade i det verkliga arbetslivet. Vi skräddarsyr kursen utgående från studerandenas skolningsbehov, språknivå och arbetsschema. Kursen kan till exempel vara en kombination av mötes- presentations- och förhandlingsteknik, allt enligt kundens egna önskemål.

Vid behov kan vi också genomföra nivåtestning innan kursen börjar.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!