Föredrag på engelska

Att hålla lyckade föredrag kan ibland vara utmanande, även på det egna modersmålet. En god talare inger entusiasm och väcker intresse, och det är lätt för åhörarna att minnas budskapet efteråt. Att hålla föredrag på engelska kan minst sagt vara stressande. Låt inte bristande språkkunskaper hindra dig! Vill du försäkra dig om att ditt budskap går fram och ger upphov till önskad reaktion? Målet med den här specialkursen är att lära sig hålla professionella föredrag på engelska som verkligen inverkar på åhörarna.

Föredrag på engelska är en kurshelhet som täcker alla viktiga delområden i det engelska språket. Under kursen behandlas t.ex. följande teman:

  • Föredragsteknik: teori
  • Föredragets disposition, uttryck och bindeord som ger översikt och hjälper dig att gå framåt och referera bakåt i föredraget
  • Att skapa, använda och referera till visuellt material
  • Grammatik och uttryck
  • Föredragets konstruktion och rytm
  • Röstteknik
  • Att svara på frågor

Utöver ovannämnda teman får studerandena en möjlighet att bilda sig en uppfattning om sina egna styrkor och svagheter och lära sig att dra fördel av dessa när de talar inför en stor publik.

Kursens huvudmål är att deltagarna skall lära sig att hålla intressanta och informativa föredrag på engelska och upptäcka sin egen personliga föredragsstil.

Kursen kan arrangeras antingen för grupper eller som individuell undervisning, och skräddarsys enligt studerandenas skolningsbehov, språknivå och schema. Vid behöv kan vi också genomföra nivåtestning innan kursen börjar.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!