Rapporter på engelska

Kursen riktar sig till personer som måste skriva affärsrapporter på engelska och känner att de inte kan producera tillräckligt korrekt, sakligt och tydligt skrivna rapporter.

Rapporter på engelska är en professionell kurs för alla som behöver skriva arbetsrelaterade rapporter. Kursen kan behandla bl.a. följande teman:

  • Effektiv och god affärskommunikation
  • Samla information
  • Planera och strukturera texten: välja ut och organisera material, presentera iakttagelser, avslutning, sammanfattning
  • Använda rätt ord: de vanligaste felstavningarna och ihopblandade orden
  • Skriva effektiv text
  • PM och brev
  • Läsning och läsförståelse
  • Användning av grafer och statistik

Vår lärare kan använda material från ert företag i undervisningen och studerandena kan använda sina egna rapporter som övningsmaterial – som resultat av kursen fås så en välskriven affärsrapport eller någon annan text som kan användas i det dagliga arbetet. Kursen kan också behandla andra aspekter av affärsspråk så som genomgång av skrivna rapporter eller relevant grammatik.

Kursen skräddarsys enligt studerandenas utbildningsbehov, språknivå och schema, så att även de som är mest upptagna kan delta i utbildningen. Vid behov kan vi också genomföra nivåtestning innan kursen börjar.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!