Arbetssäkerhet på engelska

Kursen Arbetssäkerhet på engelska riktar sig till sakkunniga som i sitt arbete behöver kunna diskutera arbetssäkerhet på engelska i en industriell miljö. Under kursen lär sig studerandena viktig vokabulär och användbara fraser genom att delta i praktiska övningar.

Under kursen kan bl.a. följande ämen behandlas:

  • Riskbedömning
  • Personlig skyddsutrustning (PPE)s
  • Annan skyddsutrustning
  • Arbete på höga höjder
  • Brandsäkerhet
  • Säkerhet vid användning av kemiska produkter
  • Elsäkerhet
  • Skador och första hjälpen
  • Olycksrapportering

Rollspel och andra typer av interaktiva övningar kan användas under lektionerna för att uppmuntra studerandena att aktivera sin muntliga engelska. Kursen kan också innehålla övningar i bl.a. e-postkorrespondens, skriftlig förståelse eller arbetsrelaterad vokabulär. Utöver vokabulär som används inom arbetssäkerhet kan också andra allmäna språkfärdigheter behandlas, så som grammatik och muntliga färdigheter. Vi skräddarsyr kursinnehållet så att det möter behoven inom just er näringsgren, hos ert företag och era anställda. Eftersom kursinnehållet baserar sig på specialterminologi bör studerandena ha tillräckliga baskunskaper i engelska.

Kuren kan arrangeras antingen som individuell undervisning eller gruppundervisning, och lektionerna kan hållas antingen en gång i veckan eller som en intensivkurs under några dagar eller en vecka. Utöver de här versionerna finns ett oändligt antal möjligheter av kurshelheter att välja mellan.

Interested?

Ask for an offer!