Engelska för försäljnings- och inköpspersonal

I takt med att företag blir allt mer internationella ställs personal inom försäljning och inköp inför nya utmaningar. En effektiv och tydlig engelska blir avgörande för att upprätthålla kontakten med kunder och leverantörer med varierande kulturell och språklig bakgrund.

Engelska för försäljnings- och inköpspersonal är en proffessionell kurs som är riktad till personal som arbetar inom de ovan nämnda avdelningarna i ert företag. Även om avdelningarnas ansvarsområden är olika, kräver båda utmärkta språkkunskaper för att uppställda mål kan nås. Vi kan hjälpa er att nå den språknivå som behövs för att kommunicera effektivt på engelska.

Engelska för försäljnings- och inköpspersonal behandlar vokabulär och uttryck som behövs vid kontakt med kunder eller leverantörer, deltagande i utställningar utomlands och vid hantering av reklamationer och förfrågningar.

Under kursen kan behandlas t.ex. följande teman:

  • Ansvarsområden, syften och mål, arbetsbeskrivningar, försäljningsmöten, beställningar
  • Nya affärskontakter: utställningar, knyta kontakter (small talk, e-post)
  • Offerter: försäljningstal, ge offerter, be om förslag, lyssna på kunden
  • Förhandlingar: råd för framgångsrika förhandlingar, företagsbesök, förhandlingsteknik
  • Beställningar: göra beställningar per telefon och via internet, avtal, vanliga uttyck
  • Kundomsorg: hantera problem skriftligen och per telefon, formulera brev, reklamering

Utöver ovannämnda teman kan kursen också behandla produktpresentation eller t.ex. olika strategier i att övertyga kunden. Kursen skräddarsys enligt studerandenas utbildningsbehov, språknivå och schema. Vid behov kan vi också genomföra nivåtestning innan kursen börjar.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!