Vetenskaplig engelska

Vetenskaplig engelska är en specialkurs riktad till studeranden och professionella vetenskapsmän från alla discipliner. Under kursen används praktiska övningar som stöd för att studerandena skall kunna utveckla de komplexa språk- och kommunikationsfärdigheter som krävs av vetenskapliga specialister som arbetar och ger ut publikationer i en internationell vetenskaplig miljö. Kursen erbjuder stöd och rådgivning för alla delområden av språkanvändning, inklusive läsning, skrivning, hörförståelse och tal. Beroende på studerandenas specifika skolningsbehov kan tyngdpunkten läggas på någon av dessa områden.

Under kursen kan behandlas t.ex. följande teman:

  • Personligt och praktiskt: karriärval, ansökan on forskningsbidrag, skriva en resumé eller en CV, förbereda sig för intervju, small talk under konferenser
  • Utföra experiment: Bekrivning av informationssökning, planera ett experiment, formulera hypoteser, beskriva en process, utvärdering av resultat, beskriva problem
  • Skriva en avhandling: beskriva stadier och processer, beskriva data, analysera statistisk data, sammanfatta och beskriva data i visuell form, organisera resultat och diskussionskapitel, skiva ett sammandrag
  • Presentationsfärdigheter: presentera en uppsats på en konferens, delta i seminarier och paneldiskussioner, delta i möten, kommunicera med vetenskapliga gemenskaper
  • Kursen skräddarsys enligt studerandenas utbildningsbehov, språknivå och schema. Kursen kan ordnas antingen som individuell undervisning eller gruppundervisning. Eftersom kursinnehållet baserar sig på specialterminologi bör studerandena ha tillräckliga baskunskaper i engelska. Vid behov kan vi genomföra nivåtestning innan kursen börjar.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!