Engelska i telefonen

I takt med att företag blir allt mer internationella sköts största delen av kommunikationen med affärspartners på engelska. Utmaningen med kommunikation per telefon är att du inte kan använda varken kroppspråk eller ansiktsuttryck som stöd för att föra fram ditt budskap. Denna kurs är specialutformad för att hjälpa dig att kommunicera effektivt på engelska i telefonen.

Engelska i telefonen är en professionell kurs under vilken studerandena lär sig föra effektiva telefonsamtal på flytande engelska. Kursen är riktad till alla som i sitt arbete ringer telefonsamtal på engelska, allt från personalen i växeln upp till företagets vice direktör. Läraren går igenom de specialuttryck och –fraser samt olika nivåer av formalitet som används i telefonen. Under lektionerna får studerandena också delta i praktiska övningar förankrade i verkliga arbetssituationer. På det här sättet får de öva sig i att använda olika typer av telefonspråk i varierande situationer.

Under kursen kan t.ex. följande teman behandlas:

  • Presentera sig själv i telefonen, be om ursäkt, hantera kommunikationsproblem
  • Skapa och lämna meddelanden i svararen
  • Planera och annullera möten (artighet)
  • Hantera klagomål, kundomsorg
  • Presentera förslag och ingå avtal

Vi skräddarsyr kursen enligt studerandenas arbets- och ansvarsuppgifter, och både språknivån och kursschemat anpassas enligt studerandenas skolningsbehov. Vid behov kan vi också genomföra nivåtestning innan kursen börjar.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!