Engelska för energiindustrin

Energiindustrin hör till de mest internationella affärsgrenarna och de som arbetar inom branschen är ständigt involverade i globala fenomen. Med bristande kunskaper i engelska kommer ditt företag inte långt i den här branschen. Är dina kommuninkationsfärdigheter i engelska i behov av flyt och säkerhet?

Engelska för energiindustrin är en professionell kurs som är utformad för alla experter inom energiindustrin, vare sig du arbeter inom produktion, installation eller distribution. Vi hjälper dig att uppnå den nivå i engelska du behöver för att bli allt bättre i ditt arbete.

Under kursen behandlas följande teman:

  • Energiaffärer
  • Handel och kunder
  • Miljöfrågor
  • Kärnkraft
  • Investeringsplaner
  • Energins framtid

Olika områden inom energiindustrin studeras under kursen, allt från produktion till distribution och från PR till strategi. Genom att delta i simulationsövningar och hörförståelser samt öva sig i att hålla föredrag förbereder sig studerandena för det verkliga arbetslivets utmaningar. Samtidigt utökar de sitt ordförråd på ett naturligt sätt.

Kursens mål är att studerandena skall kunna förstå och producera sådan engelska som behövs i den internationella energiindustrin. Vi skräddarsyr kursinnehållet, språknivån och schemat så att det möter studerandenas utbildningsbehov. Vid behov kan vi också genomföra nivåtestning innan kursen börjar.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!