Engelska för mediebranschen

I den internationella och snabbt expanderande medievärlden ställs professionella i branschen allt oftare inför språkliga utmaningar. Med hjälp av vår utbildning lär du dig att använda engelska på ett säkert och effektivt sätt i ditt arbete.

Specialkursen Engelska för mediebranschen är utarbetad för att studerandena skall lära sig att använda engelska som sakkännare. Kursen är specialutformad för professionella inom branschen och behandlar medievärldens specialterminologi och –uttryck. Med hjälp av praktiska övningar relaterade till verkliga arbetssituationer kan studerandena fokusera på att förbättra just de färdigheter som de behöver i sitt arbete.

Under kursen kan t.ex. följande teman behandlas:

  • Dagstidningar: skriva nyheter och formulera rubriker, analysera och skriva artiklar, intervjuer
  • Radio: programledarnas språk, förståelse av produktionsprocessen
  • Vecko- och månadstidningar: planering av tidningsomslag, redaktionsmöten, fotografering
  • TV: redigering, språk inom tv-produktion och filmning
  • Film: författa manus, skriva filmrecensioner, språk relaterat till filmdistribution
  • Internet: teknisk vokabulär relaterad till skapande av webbsidor, planering och förverkligande av en blogg eller en podcast
  • Språk relaterat till marknadsföring av företag inom mediebranschen

Vi kan också erbjuda en lärare med flera års arbetserfarenhet från mediebranschen (i första hand radio) för skolning av chefer och PR-personal i att diplomatiskt hantera intervjuer och pressmeddelanden på engelska. Studerandena skolas också i att undvika svåra frågor och i konsten att ge en så positiv bild som möjligt av företaget till allmänheten och investerare.

Vi skräddarsyr kursen så att den motsvarar skolningsbehoven i just ert företag. Också språknivån och arbetsschemat justeras så att de passar studerandena. Vid behov kan vi också genomföra nivåtestning innan kursen börjar.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!