Kundbetjäning på ryska

C.C. Communications kurs Kundbetjäning på ryska är riktad uttryckligen till sakkunniga som arbetar inom kundbetjäning: receptionister eller personer som är i daglig kontakt med kunder, till exempel inom turism- eller restaurangbranschen. Kursen behandlar basvokabulär och uttryck inom kundbetjäning. Tidigare kunskaper i ryska krävs inte utan kursen börjar från grundnivå.

Vi går igenom det ryska spåkets konstruktion med huvudfokus på övning av muntliga färdigheter och förståelse av det talade språket. Målet är att aktivera studerandenas muntliga språkkunskaper och det ägnas mycket tid i klassrummet åt att utveckla det talade språket, också på de lägre nivåerna. För att optimera inlärningen används ryskan så mycket som möjligt i alla undervisningssituationer.

Våra lärare är infödda talare som också talar finska.

Innehåll:

  • Det ryska alfabetet (kyrilliska bokstäver), uttal.
  • Hälsningsfraser och basvokabulär, att lära känna varandra och berätta om sig själv.
  • Siffror, klockslag och veckodagar, fråga om/visa vägen, beskrivning av vädret.
  • grundläggande grammatik: substantivens genus, prepositioner, verbböjning, tidsformer, kasus.
  • Kundbetjäningsvokabulär och kundrådgivning: butik, hotell, restaurang.
  • Kulturkännedom

Det kopierade materialet som används på kursen ingår i priset, men det är också möjligt att beställa läroböcker via oss.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!