C.C. Communicationin opettajat

Olemme hyvin ylpeitä opettajakunnastamme. Opettajamme ovat paikallisia ja he asuvat, työskentelevät tai opiskelevat Suomessa. Useimmat opettajamme osaavat jonkin verran suomea tai opiskelevat sitä ja ovat täten tietoisia niistä ongelmista, joita vieraan kielen opiskelu voi tuottaa. Useimmat opettajamme puhuvat kohdekieltä äidinkielenään ja uskovat, että tehokkain tapa oppia on käyttää kohdekieltä jo alkeista lähtien lähes koko oppitunnin ajan.

Meillä on myös hyvin suomea puhuvia opettajia aivan alkeista aloittaville oppilaille, mutta näissäkin tapauksissa opettajamme rohkaisevat oppilaitaan käyttämään kohdekieltä, jotta siitä tulee luonteva tapa kommunikoida.

Opettajillamme on monenlaisia koulutus- ja ammattitaustoja. Pystymme usein löytämään opettajan, joka on joko työskennellyt samalla alalla, tai opiskellut sitä, joilloin alan sanasto on hänelle jo tuttua.

Keskeisiä vaatimuksia, joita asetamme opettajillemme:

Kokemus

Useimmat opettajistamme ovat opettaneet kieltä menestyksekkäästi aikuisopiskelijoille useamman vuoden ajan.

Koulutus

Asiakaskuntamme on useimmiten korkean koulutuksen saaneita liike-elämän edustajia, ja siksi edellytämme opettajiltamme samaa koulutustasoa.

Opetuspätevyys

Lähes kaikki opettajamme ovat suorittaneet vähintään TEFL-koulutuksen (Teaching English Language as a Foreign Language), ja useilla on korkeamman asteen pedagogisia opintoja.

Persoonallisuus

Opettajamme ovat yleisesti ottaen reippaita, ulospäinsuuntautuneita ihmisiä, jotka pystyvät pitämään yllä keskustelua opetustilanteessa. Toisaalta he eivät ole liian suulaita eivätkä hallitse liikaa keskustelutilannetta, sillä he ymmärtävät opiskelijan puhumisen tärkeyden.

Kiinnostavuus

Opettajamme ovat mielenkiintoisia ihmisiä, jotka haluaa oppia tuntemaan. Heillä on mielenkiintoiset taustat ja monipuolinen tapa ilmaista itseään. He ymmärtävät myös, että oppilaiden on helpompi oppia ja muistaa asioita kun he ovat positiivisia ja nauttivat opetuksesta.

Kiinnostuneisuus

Opettajamme ovat luonnostaan kiinnostuneita oppilaistaan ja saavat nämä puhumaan kohdekielellä itsestään, harrastuksistaan, työstään, yrityksestä ja sen tuotteista.

Kiinnostuitko?

Jätä Tarjouspyyntö!

Oppitunnit verkossa?

Katso tietoa verkko-oppimisesta Skypen avulla ja pyydä tarjous!