Språkutbildningar: referenser

Vi har undervisat i följande språk:

 • arabiska
 • engelska
 • estniska
 • finska
 • franska
 • holländska
 • italienska
 • japanska
 • kinesiska
 • litauiska
 • norska
 • polska
 • portugisiska
 • ryska
 • spanska
 • svenska
 • thai
 • tyska

Kunder: under årens lopp har C.C. Communication organiserat språkutbildning för över 300 finska företag. För närvarande organiserar vi språkkurser för ca 100 olika företag, från de minsta till de största i Finland. Nedan är listade några av de branscher där våra kunder är verksamma. Vänligen kontakta oss för att få mer detaljerade referenser:

 • arkitektur
 • ankverksamhet
 • bekämpningsmedelsindustrin
 • bilindustrin
 • bioteknologi
 • byggbranschen
 • byggmaterial
 • chefsrekrytering
 • datortjänster
 • djurfodersindustrin
 • drinkar
 • elindustrin
 • elektronik
 • eltillförsel
 • fackförbundsverksamhet
 • fastighetsförmedling
 • finansbranschen
 • försäkringar
 • generatorer
 • hotellbranschen
 • hårdvaror
 • internet
 • IT-branschen
 • jordbruk
 • juridik
 • kemikalier
 • kontorsmaterial
 • läkemedel
 • medicin
 • metall
 • miljö
 • möbler
 • närings- och livsmedelsbranchen
 • papper
 • redovisning
 • reklam
 • religion
 • sjöfart
 • skatteväsendet
 • socialtjänster
 • sport
 • statlig verksamhet
 • säkerhet
 • tandvård
 • teater
 • telekommunkation
 • transformatorer
 • transport
 • tryckeribranschen
 • turism
 • TV- och radio
 • uppvärmning
 • utbildning
 • varvsverksamhet
 • fönsterbranschen
 • översättning

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!

Studier online?

Ta reda på mer om nätundervisning och be om en offert!