Varför C.C. Communication?

C.C. Communication är inte den största leverantören av språkutbildningar. Vi är inte heller den minsta. Vi gör affärer överallt i Finland och vårt huvudkontor ligger i Åbo. Vi växer snabbast i huvudstadsregionen. Med en omsättning på omkring 500 000€ ses vi i den här branschen som ett medelstort företag. Vi har omkring 60 anställda lärare, både på hel- och deltid. I vår databas har vi lärare i upp till 30 språk, även om vi hittills sålt kurser i bara tolv av dessa språk.

C.C. Communication hör inte till de billigaste språkskolorna, även om våra priser tenderar att vara lägre än hos de flesta medelstora och stora språkskolor. Vi har ingen stor budget för marknadsföring och inget nytt och fräscht kontor mitt i centrum. De flesta av våra kunder föredrar att lektionerna hålls i deras egna utrymmen. Vårt huvudkontor som är utrustat med två utbildningsutrymmen är beläget i ett lugnt område en bit från Åbo centrum. Tack vare inbesparingar på de här områdena kan vi erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga priser. Men när det kommer till vår produkt är vi storinvesterare. Vi investerar i kvalitet gällande våra lärare och vårt undervisningsmaterial för att kunna erbjuda kunden effektiv undervisning av hög kvalitet.

C.C.Communications främsta styrka är flexibilitet. Vi vet att vi undervisar upptagna affärsmänniskor och måste därför vara flexibla på många olika sätt. För det första är vi flexibla angående kursens innehåll. Våra kunder har väldigt specifika behov och våra lärare gör sitt bästa för att hjälpa sina studeranden att utföra sina arbetsuppgifter på målspråket. Lärarna kommer överens om kursinnehållet med sina studeranden och ger dem professionella råd, samtidigt som de håller i minnet att studeranden själv bäst känner till sin nuvarande situation och det vokabulär som krävs i deras arbete.

För det andra är vi flexibla angående kursschemat. Våra lärare är tillgängliga så gott som när som helst kunden önskar och de kan flexibelt omboka lektioner, också med kort varsel. I alla de språk vi har att erbjuda kan vi organisera antingen intensivutbildning eller återkommande lektioner en eller två gånger i veckan. Vi kan organisera allmäna språkkurser, kurser i allmänt affärsspråk eller kurser med fokus på specialfärdigheter som förhandlingar, presentationer, möten, telefonsamtal, affärskorrespondens osv. Vi kan också fokusera på områden som datorer, marknadsföring, administration och ledarskap, osv.

För det tredje är vi flexibla i valet av lärare. Vi har en stor mängd efrarna lärare till vårt förfogande och strävar efter att hitta lärare som har kunskap om er industri. Även om vi uppmanar våra elever att studera med infödda lärare (som undervisar i sitt modersmål) har vi också lärare som talar flytande finska att tillgå. I allmänhet anställer vi hellre lärare som redan varit bosatta i Finland under en längre tid, i stället för att rekrytera unga lärare från utlandet som många andra språkskolor gör. Flera av våra infödda lärare har därför en del kunskaper i finska och / eller svenska och vet vilka områden i målspråket som kan kännas utmanande för finländare. Vi väljer lärare som är både roliga och intressanta, men som också är intresserade av sina elever och elevernas företag samt de produkter som företaget säljer.

Utöver flexibilitet i vårt program tillämpar våra lärare, för det fjärde, flexibla undervisningsmetoder. Olika människor lär sig på olika sätt och våra lärare är inte bundna till en och samma metod. De identifierar din inlärningsstil och anpassar undervisningsmetod och kursmaterial så att din utbildning skall bli så effektiv som möjligt.

Why Language Training? | Why C.C. Communication? | Why not?

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!

Referenser

Företag åt vilka vi har organiserat spåkkurser.