Varför satsa på språkutbildning?

Det är väl känt bland finländare att man inte kommer långt med finska utanför landets gränser. Utomlands är finska mest användbart som ett hemligt språk; du kan kommunicera med andra finländare utan att någon annan förstår varken vad du säger eller vilket språk du talar. Men, man gör inte bättre affärer på hemliga språk.

Det finländska utbildningssystemet är, tvärtemot vad vissa anser, de facto ganska effektivt med tanke på språkinlärning. I jämförelse med de flesta engelsktalande gymnasisestuderanden som har några meningar franska eller spanska i bagaget efter gymnasiet, går duktiga finländska studeranden ut gymnasiet med goda baskunskaper i två eller till och med flera utländska språk. Tyvärr fokuserar skolor oftast på språkliga detaljer och förberedning inför gymnasiets slutbetyg i stället för på kommunikation. Många nybakade studenter är inte än redo att kliva ut i affärsvärlden och arbeta på ett främmande språk.

Under de senaste 30-50 åren har Finlands primärnäring gått från från jordbruk till skogsindustri, och landet är nu högst i rang bland de högteknologiska samhällena. Förändringen har varit otroligt snabb och näringslivet utvecklas fortfarande i rask takt. Idag köper finska företag upp, och blir uppköpta av utländska företag som aldrig förr. Finska företag utvidgar sin verksamhet och söker utländska leverantörer som är billigare, effektivare och erbjuder bättre kvalitet. Globaliseringsvågen har gett Finland god vind i seglen.

Språkutbildning är viktigt. På allt fler företag är de anställda tvungna att kommunicera på främmande språk per e-post eller telefon, eller använda språket ansikte mot ansikte med kunder. De måste förhandla, hålla presentationer, behandla komplicerade tekniska detaljer, skriva rapporter och idka small talk på främmande språk. Allt fler arbetstagare bidrar till sitt företags tillväxt och expansion genom att spendera flera veckor utomlands årligen.

Företag försöker möta behovet av språkkunskaper delvis genom att anställa personal som redan talar tillräckligt många språk. Ändå är det inte så lätt att hitta en person som har både rätt språkkunskaper och fyller arbetsuppgiftens andra krav på professionell kompetens, kunskap och erfarenhet. Behovet av språkkunskaper ändras i kapp med att marknader ändras och utvidgar.

Språkutbildning är lösningen. Med hjälp av språkutbildning kan dina nuvarande anställda som redan har tillräcklig kompetens och erfarenhet för jobbet förbättra sin kommunikation med era kunder och leverantörer. Genom språkutbildning och den investering det kräver av arbetsgivaren blir också dessa anställda mer motiverade och ser sig själva som en viktig del av företaget. Språkutbildning kan möta direkta behov och stöda arbetstagare i konkreta situationer när det behövs kommunikation över språkgränserna.

Det kan också ses som förberedning inför framtida utmaningar. Kanske dina anställda inte behöver andra språk för tillfället. Men hur kommer det att se ut i framtiden? En framgångsrik arbetsgivare ser alltid 5-10 år framåt i tiden och bereder väg för sitt företags tillväxt. Globaliseringen sveper över allt större delar av världen och nya marknader kan göra att du och din anställda inte behöver förbättra bara er engelska eller svenska, utan också använda andra språk som spanska, ryska, kinesiska, japanska o.s.v. Gränsöverskridande företag som Nokia håller redan på att utbilda sina anställda i språk som arabiska, polska och grekiska. Vad har de som du inte har?

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!

Referenser

Företag åt vilka vi har organiserat spåkkurser.