Varför inte?

1. Vi har inte råd

Men har ni råd att vara utan språkutbildning? Se framåt. Var vill du se ditt företag om 5-10 år? Vilka nya marknader är ni intresserade av? Ta också i beaktande Finlands befolkningsmängd och inverkan av EU-medlemskapet. Finland blir i snabb takt ett allt mer internationellt land eftersom gästarbetare måste ersätta en allt mer åldersstigen finsk befolkning och mobiliteten ökar bland arbetarna i EU. Ditt företag kommer att behöva väl kvalificerade arbetstagare med rätt språkkunskaper.

2. Vi har inte tid

Vi organiserar vanligen kurser med 90 minuter undervisning per vecka, speciellt när det handlar om privatundervisning, och är mycket flexibla angående tidtabellen. Lektionstiderna kan slås fast vecka för vecka. För studeranden som inte har tid ens för 90 minuter i veckan, kan vi arrangera halv- eller heldags intensivstudier. Vi erbjuder lektioner före, under och efter arbetstid. Veckoslutsundervisning går också att arrangera. Om du eller dina anställda behöver språkutbildning hittar vi en tidtabell som passar för er. Vi kan också organisera undervisning med kortare tidsintervaller, eller längre lektioner för dem som vill avancera i snabbare takt.

3. Jag tyckte aldrig om att studera språk i skolan

Vi lovar dig, våra kurser påminner inte om skolans språkundervisning. Vi fokuserar på att aktivera våra studeranden i klassrummet - att få dem att tala och använda språket i en trygg omgivning där de blir korrigerade och får tydliga instruktioner. Våra lärare är trevliga personer som är roliga att arbeta med, samtidigt som de är väldigt professionella. De hjälper dig att slappa av och använda målspråket på ett ledigt sätt, och att uppskatta diskussioner. Vi har små grupper, 2-6 studeranden (även om vi är flexibla angående gruppstorlekar) för att garantera att alla studeranden får tid och utrymme att uttrycka sig.

4. Vi är ett inhemskt företag. I praktiken behöver väldigt få av oss andra språk

Igen, blicka framåt. Var vill du se ditt företag om 10 år? Kommer du att vara nöjd med att ständigt vara begränsad till den finska marknaden? Och den där inhemska marknaden - är du säker på att den inte kommer att bli mer internationell under årens lopp? Även om din personal inte behöver, eller inte kommer att behöva, andra språk på arbetsplatsen kan språkutbildning för deras eget personliga intresse vara ett trevligt sätt för dig att visa uppskattning. På det här sättet kan du lättare etablera goda relationer och lojalitet i ditt företag, och introducera en god gruppanda som ger ökad produktivitet och gör att dina anställda uppskattar sitt arbete.

5. C.C. Communication ser inte tillräckligt "professionell" ut

Visst, det stämmer att vi inte investerar mycket pengar i färggrannt försäljningsmaterial eller väloljade försäljare och presentationer. Vi har inte reklam i dagstidningar, som vissa av våra konkurrenter. Vårt kontor ligger en bit utanför centrum. Våra priser är så mycket mer fördelaktiga i jämförelse med vissa av våra konkurrenters, att det är lätt att tro att vi inte tävlar i samma klass. Vi ger inte ut kursböcker i vårt eget namn. Men låt inte skenet bedra. Medan våra konkurrenter ägnar en stor del av sin budget åt att se professionella ut, ägnar vi vår tid åt att vara professionella.

Vi använder de bästa böckerna och det bästa materialet från utgivare som Cambridge och Oxford, kombinerat med enskilt utvalt och specialutformat material för varje studerande, grupp eller företag. Vi skickar våra lärare direkt till ditt kontor för att allt skall fungera så smidigt som möjligt. Orsaken till att vi kan erbjuda så förmånliga priser är att vi inte spenderar mycket pengar på marknadsföring. När det kommer till vår produkt - din språkutbildning – snålar vi däremot inte. Du måste vara väldigt skicklig för att hitta en språkskola med ett lika högkvalificerat och erfaret (för att inte glömma trevligt!) team av lärare som hos C.C. Communication. Vi tar din utbildning på allvar och sköter den professionellt!

Ni är för dyra

När vi hör det här argumentet, kommer det vanligen från någon som inte har jämfört våra priser med språkskolor som undervisar i affärsspråk eller med andra utbildningar som deras företag organiserar (som IT-fortbildning, ledarskapsutbildningar, etc.). Alternativt handlar det om någon som jämför oss med statligt finansierade skolor vars tjänster inte direkt kan jämföras med våra (de erbjuder stora, opersonliga grupper, vanligen med finskfödda lärare, eller mindre erfarna infödda lärare,och färdigt planerade kurser i stället för skräddarsydda kurshelheter). Högklassig och skräddarsydd språkutbildning är visserligen en stor investering, men det pris du betalar C.C. Communication för god service är bland de lägsta i Finland.

7. Vi har redan samarbete med en språkskola och era priser är nästan de samma

Låt oss till att börja med se på prisfrågan. Vissa kan tro att en skillnad på 5€ per lektionsenhet är "nästan samma", utan att inse att det de facto utgör en avsevärd skillnad på 7%. Visst, för en kurs på 20 lektionsenheter (vårt rekommenderade minimiantal) sparar du endast 100€. Men föreställ dig att du har tre kurser på gång från september till maj, med 90 minuter undervisning per vecka. Skillnaden på 5€ per lektionsenhet gör att ditt företag sparar långt över 1000€. C.C. Communications priser är 25-40% lägre än vissa av våra konkurrenters priser. Du slösar verkligen ditt företags pengar hos andra språkskolor eftersom vi kan erbjuda dig lika bra, eller bättre, språkutbildning till en lägre kostnad.

För det andra, låt oss ta situationen där ni redan har en leverantör, eller tidigare erfarenheter av en leverantör, och att ni är nöjda med deras språklärare. Det är kanske inte hållbart att hålla sig till en dyrare leverantör, men förståeligt att hålla fast vid en lärare som dina anställda verkligen uppskattar. En lärare är nära sammankopplad med ett företags produkt. Om prisskillnaderna är märkbara lönar det sig trots allt att undersöka hurdana lärare den förmånligare leverantören har att erbjuda. Be om att få träffa läraren som det förmånligare företaget erbjuder. Be om ett par försökslektioner eller, om ni har mycket språkundervisning i ert företag, lägg ihop en försöksgrupp eller be om några individuella lektioner med den förmånligare leverantören innan du låter dem ta hand om hela er språkubildning. Om den dyrare leverantören måste byta er lärare, är det ytterligare ett bra ögonblick att testköra den förmånligare leverantören.

8. Vi har redan tillräckligt hög kunskapsnivå i de språk vi behöver. Våra anställda tar redan hand om allt i vår verksamhet.

Men kommer du alltid att ha dem kvar, dessa trogna anställda? Vad om de måste sjukskrivas eller går på moderskapsledighet? Vad om dina konkurrenter (som erbjuder bättre möjligheter till fortbildning och professionell utveckling) knycker dem? Har du kollat med dina anställda att de också anser sig ha tillräckliga språkkunskaper? Vad händer om din kundkrets ändras - om du etablerar dig på en ny marknad? Kommer era kunskaper i engelska, finska eller svenska att räcka till? Borde du nu förbereda dig för inträdet på en ny marknad om 5-10 år? Våga inte vara kortsiktig. Låt inte dina konkurrenter vara bättre förberedda inför framtiden än du.

Språkutbildning är en god investering – en god investering i din personal och ditt företags framtid.

Blev du intresserad?

Lämna en offertförfrågan!

Referenser

Företag åt vilka vi har organiserat spåkkurser.